Břetislav Roudenský s přizvanými hosty Vás srdečně zvou. Krásný kraj,

plný lesů a rybníků v blízkém okolí.